می پرستمت

10.jpg

وآنگاه كه خدا مرا آفريد، فرمود: "اين بنده ام را وظيفه عشق ورزيدن است"

من اعتراض كردم.

_ پروردگار عالميان! معبود و خداي من، من عشق تنها را نمي خواهم. مي خواهم مسئوليت هاي ديگري داشته باشم.

و آنگاه پروردگارم نگاهي از سر لطف بر من كرد و گفت: "تو هر آنچه را بخواهي، به تو داده ام"

اما من قانع نشده و خواسته هايم را عنوان كردم و او فقط لبخند زد.

سالها گذشت.

                    اكنون روي زمين با داده هاي خدايم زندگي مي كنم و مي بينم كه آري! خدايم هر آنچه را كه تقاضا كردم، با عشق به من عرضه كرده است.

                                                      خداوندا مي پرستمت! (س.م)

حتی اگر بمیرم پیروزم.سبا

 

/ 23 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سميرا

من به اين زوديا ميدون رو خالي نمي كنما...........

سميرا

عمرن اگه بذارم سا را اول بشه

سميرا

بسه؟...... يا هنوز اول نشدم؟

سميرا

ايييييييييييي واييييييييييييييي!!!! سا را بود

سميرا

احساس مي كنم يه چيزي زير پاهام له شد!!

پانتی

واييييييييييی سلام سبايی!! تو کی آپ کردی دخملی؟ باور کن من فکر ميکردم هر چند روز يه بار ميام اينجا ولی مثکه اشتباه کردم و يه دو هفته ای از زير دستم در رفتی!! واقعا شرمندههههه. ببينم نويسندهء اين متن ادبی کيه؟ کاش مينوشتی. متنش جالب انگيزناکه چقدر خوبه که تو اينقدر دا رو دوست داری. نخند به خدا جدی ميگم ميبوسمت و موفق باشی جيگری