سلام

حال شما خوب است؟

تو را به خدا اسم کتاب بنويسيد درباره اش بحث کنيم.

در حال حاضر دارم زبان پارسی باستان را ياد می گيرم انشاا... در پايان تابستان می توانم تمامی کتيبه های پارسی باستان را بخوانم.آنقدر قشنگه! پيشنهاد می کنم شما هم ياد بگيريد .راستی:

دارن شان دوستا حتما به گالری        www.kamapon.com

سر بزنيد حتما خوشتون مياد.

قربان شما.حتی اگر بميرم پيروزم.سبا

/ 0 نظر / 3 بازدید