سلام

اين دفعه يکم موضوع متفاوت است ولی شما به بزرگی خودتون ببخشيد.

من مرغ آتشم می سوزم از شراره ی اين عشق سر کشم

چون سوخت پيکرم چون شعله های سرکش جانم فرونشست

آنگاه باز از دل خاکستر

بار ديگر تولد من آغاز می شود

و من دوباره زندگيم را آغاز می کنم

پرواز می کنم پرواز می کنم

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
Motahare

ققنوس من در خاکستر خود تولدی ديگر را هديه می دهد...